Karta Dużej Rodziny

logo KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

CEIDG

 

 

epuap

 

 

Placówki POZ w Małopolsce 

nfz logo

Wykaz placówek Podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Świątnikach Górnych

Udostępnij

Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35
32-040 Świątniki Górne
tel: 12 270 89 48

Dyrektorem placówki jest pan Robert Kozłowski.

Świątniki Górne od zawsze słynęły z przepięknego krajobrazu, rzemiosła metalowego, dobrze funkcjonujących szkół, wysokich wyników nauczania, zdolnych i pracowitych dzieci oraz umiłowania wspólnego  śpiewu chóralnego, a także muzykowania na instrumentach dętych. Od wielu lat prowadzone były działania umożliwiające młodemu pokoleniu rozwijanie talentów artystycznych, a szczególnie muzycznych. Inicjatorem powołania w Świątnikach placówki muzycznej już w 2001 roku był Robert Kozłowski – dyrygent miejscowej orkiestry dętej, która wówczas bardzo dynamicznie się rozwijała. Niestety Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił świątnickim samorządowcom zgody na założenie w Świątnikach szkoły muzycznej.

Przez kolejne lata wiele młodych ludzi z terenu gminy korzystało z dobrodziejstwa jakim jest bliskość Krakowa i dostęp do szkolnictwa  artystycznego. Niestety, rodzice wielokrotnie rezygnowali z możliwości kształcenia muzycznego dzieci w związku z koniecznością zapewnienia dojazdów i dodatkowymi kosztami. Biorąc pod uwagę te trudności, władze samorządowe rozpoczęły proces ubiegania się o utworzenie szkoły muzycznej. Odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, wizyt w innych placówkach tego typu na terenie Małopolski. Sformułowano wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej. Na mocy porozumienia Samorządu i Ministerstwa Kultury oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 31 lipca 2012 r. podjęto akt założycielski Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.

Po uzyskaniu akceptacji właściwego ministra, rozpoczął się proces informacyjny i rekrutacyjny. Dzięki uprzejmości księży proboszczów z okolicznych parafii informację przekazano mieszkańcom, wiadomość o naborze zamieszczono też na stronach internetowych.  Przeprowadzono akcje plakatowania i roznoszenia ulotek do różnych instytucji, sklepów i firm. Prowadzenie tych czynności powierzono Robertowi Kozłowskiemu, który wówczas pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych. Tak prowadzone działania przyczyniły się do przyjęcia 160 zgłoszeń dzieci z różnych miejscowości gmin Świątniki, Mogilany, Siepraw i Wieliczka. W dniach 17 i 18 września 2012 r. odbyły się pierwsze egzaminy kwalifikacyjne, w wyniku których przyjęto 80 uczniów, którzy rozpoczęli naukę pod opieką fachowych muzyków na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, trąbka, puzon, tuba, flet, saksofon, klarnet i perkusja.

25 września 2012 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Wybrano Roberta Kozłowskiego, który od wielu lat związany jest z miastem i gminą. W latach 2004-2012 był dyrektorem Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Świątnikach Górnych. Od 1999 r. pracuje jako dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Świątniki Górne. Był nauczycielem gry na trąbce w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

W roku szkolnym 2012/2013 pracę w placówce rozpoczęło 13 pedagogów z wymaganymi prawem kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego typu.

Aby dobrze przygotować rok szkolny dla nowej instytucji gmina zaangażowała środki własne, na przystosowanie pomieszczeń do zajęć indywidualnych, grupowych w budynku Liceum Profilowanego. W odrestaurowanych salach zamontowano wykładziny dywanowe, podstawowe sprzęty. Dawne pomieszczenia, korytarze nabrały nowego blasku i zaczęły tętnić muzyką. Trafny wybór miejsca potwierdza duża ilość sal lekcyjnych, aula muzyczna do szkolnych koncertów i audycji, łatwość dojazdu, parking, miłe i przyjazne otoczenie.

Organem prowadzącym jest Gmina Świątniki, a funkcję nadzoru pedagogicznego sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez ręce Centrum Edukacji Artystycznej.

26 października 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Świątnikach Górnych odbył się koncert inauguracyjny. Wśród licznie zebranych mieszkańców, rodziców, uczniów i miłośników muzyki, obecni byli: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, przedstawiciele powiatu krakowskiego, władz samorządowych Świątnik i duchowieństwo dekanatu mogilańskiego. Z różnorodnym repertuarem wystąpili nauczyciele i uczniowie. Dokonano poświęcenia krzyży do sal lekcyjnych, które ufundował i poświęcił ks. Proboszcz Grzegorz Mrowiec.

13 marca 2013 r szkoła gościła Macieja Pietraszkę - światowej sławy puzonistę (New York Opera), który poprowadził warsztaty i zagrał koncert dla uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

źródło: sm-swiatniki.pl

strona www: sm-swiatniki.pl
e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl