Karta Dużej Rodziny

logo KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

CEIDG

 

 

epuap

 

 

Placówki POZ w Małopolsce 

nfz logo

Wykaz placówek Podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Świątniki Górne i Ochojno

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że w dniu 20.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Świątniki Górne oraz miejscowości Ochojno.

 

Otwarte spotkanie na temat transplantologii

nie zabieraj organow do niebaZapraszamy 25 listopada 2015 r. w środę o godz. 16.30 na Otwarte spotkanie na temat przeszczepiania nerki

 

Spotkanie odbędzie się w Szpitalu im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80 (wjazd od ul. Gen. A. Fieldorfa – „Nila”), sala konferencyjna na parterze, w budynku Kardiochirurgii, pawilon M-V.


Oddział Nefrologii Szpitala Jana Pawła II organizuje cykl kameralnych spotkań, na które zaprasza chorych dializowanych, osoby zagrożone chorobami nerek i ICH BLISKICH.


Celem spotkań jest:

• - bezpośrednia możliwość poznania osób PO przeszczepach,

• - możliwość rozmowy z osobami, które były dawcami,

• - możliwość bezpośredniej rozmowy z LEKARZEM transplantologiem

 

Spotkanie nie ma zwyczajowego charakteru prelekcji - tylko "spotkania znajomych", do grona których zapraszamy osoby PRZED przeszczepem.

W naszym przekonaniu taka formuła pozwala na rozwianie wątpliwości do słuszności idei przeszczepu wyprzedającego, jako najlepszej metody leczenia osób w końcowym stadium niewydolności nerek.

 

Zapraszamy do udziału

• - osoby z chorobami nerek

• - BLISKICH takich osób (mąż, żona, siostra, brat, dzieci, rodzice, konkubenci, partnerzy)

• - osoby zainteresowane tematyką


Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania udziału na maila: przeszczeprodzinnywkrakowie@interia.pl

 

 

Informacja o przyłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że zostały zakończone roboty związane z realizacją odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wrząsowice w okolicy ulic: ul. Kraśnik, Gazdy, Szkolna, Lawendowa, Olszynka, Orzechowa, część ulicy Parkowej, Wrzosowej, Spacerowej, Zaogrodzie, Ogrody, Pod Strażnicą, Nad Wilgą, Kalinowa, Różanki, Urocza, Zielona, w miejscowości Rzeszotary w okolicach ulic: Zastawiec, część ul. Generała Zielińskiego, Świerkowej, część ul. Piasna Górka, w miejscowości Świątniki Górne w okolicach ul. Węgielnik część ul. Różanej, część ul. Bruchnalskiego i ul. Bielowicza. W związku z powyższym można przystąpić do realizacji przyłączy indywidualnych.

Czytaj więcej...

Jesienny koncert MARZENIA O WOLNOŚCI

plakat koncert jesienny

Sprawozdanie z konsultacji społecznych.

SPRAWOZDANIE

z konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały „Roczny program współpracy gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

        

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Rzucania Palenia

19 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia - przypomina Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.


Z powodu palenia tytoniu w Polsce każdego roku umiera około 67 tysięcy dorosłych osob.

W ciągu ostatních ponad 30 lat zaobserwowano w Polsce stopniowe ograniczenie spożycia tytoniu. Mimo to, palenie tytoniu jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów wśród osob dorosłych. Śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problémem zwiazanym z rzuceniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego palenia przez wiele lat. Niestety kiedy się pojawią, często bywa za późno. Częściej po wyroby tytoniowe sięgają mężczyźni. Liczba osob zaprzestających palenia tytoniu rośnie wraz z wiekiem, a największa jest powyżej 60 roku życia.

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE I NAJNOWSZE SUKCESY TEATRU PO LATACH

 

ZAPROSZENIE


Teatr po Latach serdecznie zaprasza na wspólne świętowanie JUBILEUSZOWEGO SPEKTAKLU pt. „TO BYŁY PIĘKNE DNI”
15 listopada 2015 – niedziela – godz. 16:30
Strażnica Kultury w Świątnikach Górnych

 

Czytaj więcej...

Święto Niepodległości w Świątnikach Górnych

11 11 15 net

Konsultacje kryteriów wyboru projektów

logo metropolia
 Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/projekt-kryteriow-wyboru-projektow-pomocy-spolecznej-2

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu kryteriów drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl
w terminie do dnia 26.10.2015 r.

Konsultacje społeczne: „Program współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2014 r. Poz. 1118 zm. 1146) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Czytaj więcej...

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

wybory 2015

25 października 2015 r. wybierz swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

W naszej Gminie wybory odbywają się w pięciu dotychczasowych obwodach głosowania, lokale wyborcze w Ochojnie, Olszowicach, Wrząsowicach i Rzeszotarach znajdują się szkołach podstawowych, a w Świątnikach Górnych – w Zespole Szkół.

Czytaj więcej...

Trening systemu powszechnego ostrzegania - informacja dla mieszkańców

 

ship

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informuję że,  w dniu 14 października 2015 r. w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego "RENEGADE/SAREX-15/II" zostanie wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe”.

UWAGA - KONCERT ZESPOŁU LA VOLTA ZE SZWAJCARII JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ.

UWAGA - KONCERT ZESPOŁU LA VOLTA ZE SZWAJCARII JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ.

 

W dniach 11-12 października 2015 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych będzie miało niezwykłe wydarzenie, a mianowicie koncert zespołu LA VOLTA (Szwajcaria) pt. „Gitary świata” oraz warsztaty metodyczne pt „Prowadzenie zespołów gitarowych”, jak również warsztaty muzyczne skierowane do uczniów szkół muzycznych, które poprowadzi wybitny profesor Jürgen Hübscher – kierownik artystyczny zespołu LA VOLTA.

la volta PLAKAT

Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,


zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 dla stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.

Spotkania odbędą się wg ustalonego harmonogramu, w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.


Szczegółowe informacje, harmonogram oraz zaproszenie dostępne są na stroniehttp://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,485

spotkanie

W niedzielę zapraszamy do Ochojna

plakaty Ochojno

GOPS: ogłoszenie o pracę

Świątniki Górne,17.09.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2 poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny zatrudnionego na zastępstwo, na pełny etat, w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Kandydat na stanowisko asystenta rodziny powinien spełnić wszystkie wymogi określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. poz.332 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Wesołe Skrzaty w Rzeszotarach

mgok logotype 150dpi RGB

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych zaprasza na zajęcia artystyczne dla 3 i 4-latków do Klubu Młodzieżowego w Rzeszotarach. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie w godzinach od 8.30-12.30, opłata 200 zł/miesiąc. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 533-461-207

Czarna Dama w Konarach na Zielonej

23 września br we środę o godz. 19.00 w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach 21 odbędzie się wystawienie sztuki teatralnej „Czarna Dama” w reżyserii Artura Dziurmana. Wstęp na przedstawienie jest wolny.

 

czrna dama


„Multimedialny spektakl filmowo-teatralny „Czarna Dama”, to wartka komedia o niejasnym zakończeniu, mocno osadzona
w lokalności regionu Małopolski. Sceny filmowe nakręcone zostały w skansenie oraz na zamku w Dobczycach. Uwspółcześniona legenda w inscenizacji Dziurmana i zespołu integracyjnego ITAN nie traci nic ze swej uniwersalności. Z poczuciem humoru opowiada o trudach codzienności, które okazują się nie być znów aż tak odległe od tych współczesnych.

 

 

Inscenizacja Artura Dziurmana cechuje się nie tylko profesjonalizmem wykonania – aktorzy amatorzy współpracują
z profesjonalistami z branży filmu i teatru. Jest ona również szczególnym miejscem integracji społecznej niepełnosprawnych
i pełnosprawnych, seniorów i dzieci, artystów amatorów i doświadczonych profesjonalistów. Jest też wreszcie
spotkaniem przepełnionych entuzjazmem aktorów amatorów i widzów, którzy będą mogli wspólnie włączyć się w wydarzenie o charakterze nie tylko kulturalnym, ale i społecznym.Wstęp na przedstawienie jest całkowicie bezpłatny – grupy prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia.

Impreza: Przedstawienie „Czarna Dama”,  Miejsce: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna .Konary 21,


Czas: 23.09.2015 (środa), godz. 19.00,

 

Wstęp: Wolny,

 

Organizator (kontakt): Piotr Filipowski, p.filipowski@bonifratrzy.pl

tel. 534780407.


Dojazd:

https://www.google.pl/maps/place/Bonifraterska+Fundacja+Dobroczynna/@49.9497626,19.9442362,15.33z/data=!4m2!3m1!1s0x4716429e6946a00f:0x640e7048b92340a9?hl=pl


Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fH_hhvvsP_I

POWIAT KRAKOWSKI: ankieta dla mieszkańców

W związku z przystąpieniem przez Powiat Krakowskido opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z dokumentami programowymi dla Powiatu Krakowskiego na lata 2016-2020, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym problemów społecznych mieszkańców gmin powiatu krakowskiego.


Dobrze opracowana strategia wymaga współpracy całej społeczności powiatu, w związku z tym liczymy, że przy Państwa czynnym udziale, między innymiprzez wypełnienie ankiety uda się zaplanować i wprowadzić konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców w zakresie polityku społecznej oraz rynku pracy.


Ankieta jest anonimowa a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do opracowań statystycznych związanych z opracoweniem ww. dokumentów.


Dziękujemy za udział w ankiecie.

 

LINK DO ANKIETY

Kryteria naborów - Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

logo metropoliaStowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu kryteriów drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 17.09.2015r.

 


PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dostępny jest pod poniższym linkiem:


http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/projekt-kryteriow-wyboru-projektow-pomocy-spolecznej