epuap

 

Miejscowy Plan Zagospod. Przestrzennego

Udostępnij

UCHWAŁA Nr XI/86/2007 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 07. 08. 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świątniki Górne
OBSZAR 1
OBSZAR 2 OBSZAR 3 OBSZAR 4OBSZAR 5OBSZAR 6OBSZAR 7

OBSZAR 8 • OBSZAR 9OBSZAR 10OBSZAR 11OBSZAR 12OBSZAR 13 • OBSZAR 14