Karta Dużej Rodziny

logo KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

CEIDG

 

 

epuap

 

 

Placówki POZ w Małopolsce 

nfz logo

Wykaz placówek Podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Świątniki Górne i Ochojno

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że w dniu 20.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Świątniki Górne oraz miejscowości Ochojno.

 

Otwarte spotkanie na temat transplantologii

nie zabieraj organow do niebaZapraszamy 25 listopada 2015 r. w środę o godz. 16.30 na Otwarte spotkanie na temat przeszczepiania nerki

 

Spotkanie odbędzie się w Szpitalu im. Jana Pawła II, przy ul. Prądnickiej 80 (wjazd od ul. Gen. A. Fieldorfa – „Nila”), sala konferencyjna na parterze, w budynku Kardiochirurgii, pawilon M-V.


Oddział Nefrologii Szpitala Jana Pawła II organizuje cykl kameralnych spotkań, na które zaprasza chorych dializowanych, osoby zagrożone chorobami nerek i ICH BLISKICH.


Celem spotkań jest:

• - bezpośrednia możliwość poznania osób PO przeszczepach,

• - możliwość rozmowy z osobami, które były dawcami,

• - możliwość bezpośredniej rozmowy z LEKARZEM transplantologiem

 

Spotkanie nie ma zwyczajowego charakteru prelekcji - tylko "spotkania znajomych", do grona których zapraszamy osoby PRZED przeszczepem.

W naszym przekonaniu taka formuła pozwala na rozwianie wątpliwości do słuszności idei przeszczepu wyprzedającego, jako najlepszej metody leczenia osób w końcowym stadium niewydolności nerek.

 

Zapraszamy do udziału

• - osoby z chorobami nerek

• - BLISKICH takich osób (mąż, żona, siostra, brat, dzieci, rodzice, konkubenci, partnerzy)

• - osoby zainteresowane tematyką


Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania udziału na maila: przeszczeprodzinnywkrakowie@interia.pl

 

 

Informacja o przyłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że zostały zakończone roboty związane z realizacją odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wrząsowice w okolicy ulic: ul. Kraśnik, Gazdy, Szkolna, Lawendowa, Olszynka, Orzechowa, część ulicy Parkowej, Wrzosowej, Spacerowej, Zaogrodzie, Ogrody, Pod Strażnicą, Nad Wilgą, Kalinowa, Różanki, Urocza, Zielona, w miejscowości Rzeszotary w okolicach ulic: Zastawiec, część ul. Generała Zielińskiego, Świerkowej, część ul. Piasna Górka, w miejscowości Świątniki Górne w okolicach ul. Węgielnik część ul. Różanej, część ul. Bruchnalskiego i ul. Bielowicza. W związku z powyższym można przystąpić do realizacji przyłączy indywidualnych.

Czytaj więcej...

Jesienny koncert MARZENIA O WOLNOŚCI

plakat koncert jesienny

Sprawozdanie z konsultacji społecznych.

SPRAWOZDANIE

z konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały „Roczny program współpracy gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

        

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Rzucania Palenia

19 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia - przypomina Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.


Z powodu palenia tytoniu w Polsce każdego roku umiera około 67 tysięcy dorosłych osob.

W ciągu ostatních ponad 30 lat zaobserwowano w Polsce stopniowe ograniczenie spożycia tytoniu. Mimo to, palenie tytoniu jest nadal jedną z głównych przyczyn zgonów wśród osob dorosłych. Śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problémem zwiazanym z rzuceniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego palenia przez wiele lat. Niestety kiedy się pojawią, często bywa za późno. Częściej po wyroby tytoniowe sięgają mężczyźni. Liczba osob zaprzestających palenia tytoniu rośnie wraz z wiekiem, a największa jest powyżej 60 roku życia.

Palenie tytoniu niesie za sobą poważne skutki zdrowotne.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE I NAJNOWSZE SUKCESY TEATRU PO LATACH

 

ZAPROSZENIE


Teatr po Latach serdecznie zaprasza na wspólne świętowanie JUBILEUSZOWEGO SPEKTAKLU pt. „TO BYŁY PIĘKNE DNI”
15 listopada 2015 – niedziela – godz. 16:30
Strażnica Kultury w Świątnikach Górnych

 

Czytaj więcej...

Święto Niepodległości w Świątnikach Górnych

11 11 15 net

Konsultacje kryteriów wyboru projektów

logo metropolia
 Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.


Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/projekt-kryteriow-wyboru-projektow-pomocy-spolecznej-2

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu kryteriów drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl
w terminie do dnia 26.10.2015 r.

Konsultacje społeczne: „Program współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j. z 2014 r. Poz. 1118 zm. 1146) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Czytaj więcej...

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

wybory 2015

25 października 2015 r. wybierz swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

W naszej Gminie wybory odbywają się w pięciu dotychczasowych obwodach głosowania, lokale wyborcze w Ochojnie, Olszowicach, Wrząsowicach i Rzeszotarach znajdują się szkołach podstawowych, a w Świątnikach Górnych – w Zespole Szkół.

Czytaj więcej...

Trening systemu powszechnego ostrzegania - informacja dla mieszkańców

 

ship

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informuję że,  w dniu 14 października 2015 r. w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego "RENEGADE/SAREX-15/II" zostanie wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe”.

UWAGA - KONCERT ZESPOŁU LA VOLTA ZE SZWAJCARII JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ.

UWAGA - KONCERT ZESPOŁU LA VOLTA ZE SZWAJCARII JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ.

 

W dniach 11-12 października 2015 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych będzie miało niezwykłe wydarzenie, a mianowicie koncert zespołu LA VOLTA (Szwajcaria) pt. „Gitary świata” oraz warsztaty metodyczne pt „Prowadzenie zespołów gitarowych”, jak również warsztaty muzyczne skierowane do uczniów szkół muzycznych, które poprowadzi wybitny profesor Jürgen Hübscher – kierownik artystyczny zespołu LA VOLTA.

la volta PLAKAT

Czytaj więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,


zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 dla stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.

Spotkania odbędą się wg ustalonego harmonogramu, w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa.


Szczegółowe informacje, harmonogram oraz zaproszenie dostępne są na stroniehttp://www.bliskokrakowa.pl/pl/aktualnosci,485

spotkanie

W niedzielę zapraszamy do Ochojna

plakaty Ochojno

GOPS: ogłoszenie o pracę

Świątniki Górne,17.09.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2 poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny zatrudnionego na zastępstwo, na pełny etat, w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Kandydat na stanowisko asystenta rodziny powinien spełnić wszystkie wymogi określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. poz.332 z późn. zm.)

Czytaj więcej...

Wesołe Skrzaty w Rzeszotarach

mgok logotype 150dpi RGB

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych zaprasza na zajęcia artystyczne dla 3 i 4-latków do Klubu Młodzieżowego w Rzeszotarach. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie w godzinach od 8.30-12.30, opłata 200 zł/miesiąc. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 533-461-207

Czarna Dama w Konarach na Zielonej

23 września br we środę o godz. 19.00 w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach 21 odbędzie się wystawienie sztuki teatralnej „Czarna Dama” w reżyserii Artura Dziurmana. Wstęp na przedstawienie jest wolny.

 

czrna dama


„Multimedialny spektakl filmowo-teatralny „Czarna Dama”, to wartka komedia o niejasnym zakończeniu, mocno osadzona
w lokalności regionu Małopolski. Sceny filmowe nakręcone zostały w skansenie oraz na zamku w Dobczycach. Uwspółcześniona legenda w inscenizacji Dziurmana i zespołu integracyjnego ITAN nie traci nic ze swej uniwersalności. Z poczuciem humoru opowiada o trudach codzienności, które okazują się nie być znów aż tak odległe od tych współczesnych.

 

 

Inscenizacja Artura Dziurmana cechuje się nie tylko profesjonalizmem wykonania – aktorzy amatorzy współpracują
z profesjonalistami z branży filmu i teatru. Jest ona również szczególnym miejscem integracji społecznej niepełnosprawnych
i pełnosprawnych, seniorów i dzieci, artystów amatorów i doświadczonych profesjonalistów. Jest też wreszcie
spotkaniem przepełnionych entuzjazmem aktorów amatorów i widzów, którzy będą mogli wspólnie włączyć się w wydarzenie o charakterze nie tylko kulturalnym, ale i społecznym.Wstęp na przedstawienie jest całkowicie bezpłatny – grupy prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia.

Impreza: Przedstawienie „Czarna Dama”,  Miejsce: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna .Konary 21,


Czas: 23.09.2015 (środa), godz. 19.00,

 

Wstęp: Wolny,

 

Organizator (kontakt): Piotr Filipowski, p.filipowski@bonifratrzy.pl

tel. 534780407.


Dojazd:

https://www.google.pl/maps/place/Bonifraterska+Fundacja+Dobroczynna/@49.9497626,19.9442362,15.33z/data=!4m2!3m1!1s0x4716429e6946a00f:0x640e7048b92340a9?hl=pl


Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fH_hhvvsP_I

POWIAT KRAKOWSKI: ankieta dla mieszkańców

W związku z przystąpieniem przez Powiat Krakowskido opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z dokumentami programowymi dla Powiatu Krakowskiego na lata 2016-2020, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym problemów społecznych mieszkańców gmin powiatu krakowskiego.


Dobrze opracowana strategia wymaga współpracy całej społeczności powiatu, w związku z tym liczymy, że przy Państwa czynnym udziale, między innymiprzez wypełnienie ankiety uda się zaplanować i wprowadzić konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców w zakresie polityku społecznej oraz rynku pracy.


Ankieta jest anonimowa a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do opracowań statystycznych związanych z opracoweniem ww. dokumentów.


Dziękujemy za udział w ankiecie.

 

LINK DO ANKIETY

Kryteria naborów - Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

logo metropoliaStowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu kryteriów drogą elektroniczną na adres biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 17.09.2015r.

 


PROJEKT KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dostępny jest pod poniższym linkiem:


http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/projekt-kryteriow-wyboru-projektow-pomocy-spolecznej

Konkurs Równać Szanse

rownac szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Czytaj więcej...

"To były piękne dni"

Teatr po Latach zaprasza do obejrzenia programu kabaretowego "To były piękne dni"

Kraków - estrada na Małym Rynku:


• 19 września 2015, sobota, godz. 15:40 i 17:00
• 20 września 2015, niedziela, godz. 15:20 i 17:00


Kraków

estrada na Rynku Głównym:

27 września 2015, niedziela, godz. 15:20 i 17:20


Szanowni Państwo!

Jak zawsze liczymy na Waszą obecność.

Konkurs FIO dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza Konkurs FIO 2016 został ogłoszony w terminie od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. 

 

Ofertymożna składać w Priorytecie 3. Aktywni obywatele oraz w Priorytecie 4. Silne organizacje pozarządowe.

Od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. będzie można składać oferty w Priorytecie 2.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu znajdującymi się na stronie:

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html

 

Czytaj więcej...

KASA NIECZYNNA

W dniu dzisiejszym (9 września 2015 r.) KASA w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Przeszczepy rodzinne - spotkanie informacyjne

Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II, w ramach przygotowań do realizacji przeszczepów rodzinnych  nerki, 30 września 2015 roku o godzinie 12:00, organizuje spotkanie dla osób dotkniętych schorzeniami nerek, członków ich rodzin i wszystkich zainteresowanych.

 

Spotkanie odbędzie się na terenie Szpitala, przy ul. Prądnickiej 80, w pawilonie M-V (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe).

 

spotkanie przeszczepy

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju - LGD Blisko Krakowa

Weź udział w Konsultacjach Społecznych i miej wpływ na pozytywne zmiany w Twojej gminie dzięki funduszom unijnym na rozwój wsi
http://www.bliskokrakowa.pl/…/dotacje…/konsultacje-spoleczne

Termin konsultacji upływa we wtorek 15 września br.

Lokalne pomysły - nowa Strategia - Rozwój blisko Krakowa

 

ogloszenie

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne pilnie poszukuje właściciela psa, który został znaleziony w miejscowości Wrząsowice w dniu 25.08.2015 r.

Czytaj więcej...

Zakończenie Wakacji w Konarach na Zielonej

Zakończenie Wakacji w Konarach na Zielonej

Rodzinny Piknik z udziałem Husarii i Polskich Wojsk z XVII wieku

Niedziela – 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Projekt "Pierwszy Dzwonek"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych informuje wszystkich , którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie „Pierwszy Dzwonek ” o rozpoczęciu od dnia 03.09.2015r. wypłaty wsparcia w wysokości 120 zł na ucznia.

Czytaj więcej...

POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL PSA

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne pilnie poszukuje właściciela psa, który został znaleziony w miejscowości Rzeszotary w dniu 14.08.2015 r.

 

Czytaj więcej...

Drugi przetarg na najem nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 20.08.2015 r.

W sprawie: drugiego przetargu na najem nieruchomości – lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne.

Czytaj więcej...

Informacja na temat zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.


Ograniczenia stopnia zasilania będą wprowadzone w godzinach:
10.00 – 19.00 (19 stopień zasilania),
19.00 – 22.00 (11 stopień zasilania).

Czytaj więcej...

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY!

logo sps

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych zachęca wszystkich zainteresowanych (dorosłych, młodzież i dzieci) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Świątnickie kapliczki przydrożne w obiektywie”.

 

Czytaj więcej...

Metropolia Krakowska: ogłoszenia o pracę

logo metropolia


Informujemy, że Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje pracowników.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Stowarzyszeniu.


• Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego (4 etaty)

Nowe gminy w LGD Blisko Krakowa

 

zestaw lgd

mapkaB17 czerwca 2015 r. Gmina Liszki oraz Gmina Zabierzów dołączyły do grona członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa. Po rozszerzeniu LGD Blisko Krakowa obejmuje swym działaniem teren 6 gmin powiatu krakowskiego są to:

 

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

 

W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i samorządy zrealizowały szereg przedsięwzięć służących rozwojowi obszaru posykując fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 115 projektów za kwotę ok. 5,7 mln zł. Miniony okres programowania, to nie tylko szereg ciekawych projektów, ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa i partycypacji społecznej.

Czytaj więcej...

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

Dopalacze naFB Gdzie szukac pomocy

 

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!


Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 14.07.2015 r.

W sprawie: przetargu na najem nieruchomości – lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 35.

Czytaj więcej...

Przedszkole samorządowe: ogłoszenie o pracę

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Świątnikach Górnych ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola na zastępstwo od września 2015r. Wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola. 

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi. 

 

Oferty (CV) należy składać w przedszkolu ul. Bielowicza 20 do 31 lipca 2015r.

 

Tel: 12 270 40 64

Uwaga na BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

barszczUrząd Miasta i Gminy Świątniki Górne zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na obszarze gminy Świątniki Górne.

 

Zgłoszenia należy przesłać na formularzu dostępnym tutaj FORMULARZ WNIOSKU

-adres poczty elektronicznej; umig@swiatniki-gorne.pl, lub
-faks 12 2704 132 lub

-DZIENNIK PODAWCZY:

UMIG Świątniki Górne  32-040 Świątniki Górne ul. Bruchnalskiego 36


Ewentualnie prosimy o zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.12 2704030 w.15 w terminie do 14 sierpnia 2015 r.

 

Czytaj więcej...

IX Sesja Rady Miejskiej

W dniu  17 lipca 2015 r. o godz. 08.30.  odbędzie się Nadzwyczajna IX Sesja Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych. Sesja odbędzie się w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Kurier świątnicki nr 2/2015

Zapraszamy do lektury elektronicznej wersji najnowszego, wakacyjnego numeru Kuriera Świątnickiego 2/19

PLIK DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:

http://www.swiatniki-gorne.pl/kurier/ks2-15.pdf

 

ks 2 15 1

Kurier świątnicki nr 3/2015

Zapraszamy do lektury elektronicznej październikowgo numeru Kuriera Świątnickiego 3/19

PLIK DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:

http://www.swiatniki-gorne.pl/kurier/ks3-15.pdf

 

kurier 3 15 mini

Podpisanie porozumienia w sprawie ZIT

logo metropoliaDzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dokument podpisali przedstawiciele obu stron: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, a zarazem Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Witold Słomka, Burmistrz Świątnik Górnych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Miasta Świątniki Górne

Przypominamy, iż trwają prace w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Miasta Świątniki Górne.
Informacja ta zamieszczona była na stronie internetowej w dniu 26 03 2015 roku oraz w Kurierze Świątnickim nr 1/2015 

Link do elektronicznej wersji KURIERA (str. 10) 

Czytaj więcej...

Ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2015 roku.

 

Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górnez dnia 8 lipca 2015 r.

Czytaj więcej...

UWAGA - AWARIA WODOCIĄGU

uwaga-awaria 4093

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje mieszkańców Rzeszotar iż, w dniu 6.07.2015 r. w związku z awarią magistrali sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 20:00 dla odbiorców w miejscowości Rzeszotary Za utrudnienia przepraszamy.

RSO: Regionalny System Ostrzegania

rsoOd 1 lipca 2015 roku ruszył Regionalny System Ostrzegania uruchomiony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.


RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na telefon.


Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymujemy również poprzez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Warto zaopatrzyć się w aplikację RSO.

 

https://mac.gov.pl/multimedia/regionalny-system-ostrzegania-rso-logotyp

Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

plan

 

Miło jest nam poinformować Państwa, iż z dniem 2 lipca 2015 roku rozpoczął obowiązywanie NOWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w Gminie Świątniki Górne.

Z treścią Uchwały Rady Miejskiej wprowadzającej nowy plan można zapoznać się TUTAJ

Powiat Krakowski - II otwarty konkurs ofert

Otwarty Konkurs Ofert 2015 250x225Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Drugi Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i.turystyki.

 

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego realizowane przez Oferenta ze środków zewnętrznych, dla których grantodawca wymaga wniesienia wkładu finansowego własnego. Warunkiem zawarcia przez Powiat Krakowski umowy realizacji zadania publicznego z Oferentem jest przedłożenie przez Oferenta odpisu umowy z grantodawcą zewnętrznym.

 

Termin realizacji zadania: od 3 sierpnia do 15 grudnia 2015r.


Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2015r. do godz. 1500.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2015r.

 

http://powiat.krakow.pl/2015/06/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert/

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

herbikInformujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne zamieszczone zostały dwa ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i w przypadku spełnienia warunków zapraszamy do składania ofert pracy.

 

http://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne/Article/id,283704.html

 

Czytaj więcej...

UWAGA - ZAMKNIĘCIE DROGI W OCHOJNIE


Droga powiatowa nr 2167K w Ochojnie będzie zamknięta w okresie wakacyjnym tj. w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. z powodu prac związanych ze stabilizacją osuwiska.

 

Objazd został wyznaczony drogami powiatowymi nr 1943K i 1992K przez miejscowości Wrząsowice i Świątniki Górne. Trasa linii nr 225 jak i linii obsługiwanych przez przewoźników prywatnych będzie zmieniona i poprowadzona po trasie zastępczej.

Nowy rozkład autobusów MPK dostępny jest na stronie www.mpk.krakow.pl.

 

Wykonawcą robót jest firma Q-BUD tel. Janusz Kułach 605-538-775.

 

26. Międzynarodowy Wyścig Kolarski SOLIDARNOŚCI I OLIMPIJCZYKÓW

Informujemy, iż w najbliższy czwartek 2 lipca 2015 roku przez Świątniki Górne przejedzie 26. Małopolski Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków. Trasa wyścigu, w naszej gminie, przebiega od granicy z Sieprawiem na wysokości ulicy Granicznej (ul. Królewska w Sieprawiu) ulicą Sportową, ul. Bruchnalskiego aż do granicy z Gminą Mogilany (na Buku) i dalej w kierunku Mogilan. 

 

Wyścig będzie w Świątnikach Górnych około godziny 15:30-15:40. Na wysokości Zespołu Szkół  zorganizowana jest Premia górska wyścigu. Zapraszamy do kibicowania.

 

W związku z wyścigiem ulice Sportowa i Bruchnalskiego będą chwiliwo wyłączone z ruchu - prosimy o uwzględnienie tego w Państwa planach. Wszystkich kierujących prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń zabezpieczenia (Policja i Straż Pożarna).

 

plakat 2015v18

 

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020"

10123 lipca 2015 roku (czwartek) zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne (ul.Bruchnalskiego 35 I p Sala obrad Rady Miejskiej) na Spotkanie informacyjne "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020" - Świątniki Górne

 

Spotkanie jest adresowane do mieszkańców oraz instytucji działających na obszarze gminy Świątniki Górne, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Święto Kiełbasy Lisieckiej do Czernichowa

lisiecka

KOMUNIKAT

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że od 1 lipca 2015 roku nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Gminy.

 

W związku z powyższym nowy odbiorca, będzie systematycznie wyposażał wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz w worki na surowce wtórne.

Jednocześnie informujemy, iż firma MPGO Sp. z o.o. poinformuje mieszkańców o terminie zabrania dotychczasowych pojemników.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie tut. Urzędu lub pod numerami telefonu:


12 270 40 30 w. 21
12 256 50 51

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na koncert fortepianowy

plakat motyczynscy

Zaproszenie na Święto Miasta Świątniki Górne

ulotka swieto miasta

 

program swieto miasta

Wyniki konsultacji we Wrząsowicach

konsultacje wyniki

Konsultacje we Wrząsowicach

wrzasowice

Sesja Rady Miejskiej

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne przy ul. Bruchnalskiego 36.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany już otwarty

POKL UE info kolor3

 

Kolejnym udogodnieniem dla mieszkańców naszej Gminy jest uruchomienie w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego. Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Dzięki niemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na koncert do Wrząsowic

CHÓR ,,WRZOSY''
DZIECI GRAJĄCE NA INSTRUMENTACH
I GRUPA TANECZNA

zapraszają na


KONCERT ,,Z MUZYKĄ DO LATA''

DNIA 7 CZERWCA (niedziela) godz.17.30

 

KLUB MŁODZIEŻOWY WE WRZĄSOWICACH

 

W programie:
- chór zaśpiewa piosenki znane i lubiane
- dzieci uczące się w klubie zagrają i zatańczą

KOMUNIKAT ZARZADU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nawiązując do pisma nr. ZIKiT/S/113026/14/TO/76746 z dnia 03.12.2014r. informuje, że w dniu 05.06.2015r. (piątek po Bożym Ciele) Komunikacja Miejska na terenie Miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego będzie fonkcjonować wg. POWSZEDNIEGO rozkładu jazdy.

Bieg Rotmistrza Pileckiego - Wrząsowice 6 czerwca 2015 r.

6 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, odbędzie się BIEG ROTMISTRZA PILECKIEGO. W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej imprezie.

Od środy będzie można dokonywać zgłoszeń internetowych. Warto pobiegać. Warto zdobyć medal. Nie może Was zabraknąć we Wrząsowicach.

Wszystkie szczegóły na temat imprezy znajdą państwo w opisie wydarzenia i na http://www.biegwrzasowice.pl/

 

 

 

 

bieg pileckiego

 

LGD Blisko Krakowa zaprasza na Dni Skawiny z Małopolską Siecią LGD

Kraków, 29.05.2015 r.

 


lgd logotypJuż w najbliższy weekend, tj. 30-31 maja br., odbędą się Dni Skawiny. Ich organizatorzy jak co roku przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. W zapewnianiu rozrywki wspierać ich będą również Małopolska Sieć LGD i LGD Blisko Krakowa.


Tradycyjnie zadbano o to, by podczas imprezy nikt nie narzekał na nudę. Dla uczestników zaplanowano: wesołe miasteczko, dmuchane atrakcje dla najmłodszych, obficie zaopatrzone stoiska gastronomiczne oraz wiele wspaniałych koncertów. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

 

W sobotę do Wydarzenia dołączą również Małopolska Sieć LGD i LGD Blisko Krakowa.

 

Czytaj więcej...

Planowane połączenie instytucji kultury

 

Na Sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 26 maja 2015 roku jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych, Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych oraz Biblioteki Miejskiej w Świątnikach Górnych.

 

Zgodnie z zapisami uchwały podajemy jej treść wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości.

 

DO POBRANIA: Treść uchwały wraz z uzasadnieniem