wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 23 października 2020 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


Zakończony został projekt pn. „Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie”
9 października 2020

 

Zakończony został projekt pn. „Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Ochojnie” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość: 480 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 398 852,63 PLN

Dofinansowanie: 239 311,57 PLN

Przedmiotem niniejszego projektu była termomodernizacja obiektu.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje termomodernizację, w którym planuje się :

- ocieplenie stropodachu płytami z wełny skalnej oraz wykonanie nowego pokrycia membrany PCV, remont instalacji odgromowej na połaci dachu, montaż nowych rynien i remont rur spustowych.

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych

- wymiana bram garażowych, stolarki okiennej przyziemia, drzwi wejściowych oraz okna nad drzwiami, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz wykonanie elewacji

- wykończenie płytkami gresowymi schodów zewnętrznych i istniejącego tarasu, wykonanie nowych balustrad i poręczy, wykonanie nowego frontu ogrodzenia oraz bramy i  furtki, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na placu przed budynkiem, montażem nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku, wykończeniem tynkiem murków betonowych, ociepleniem kominów wykonaniem nowych ich okuć.
 

Pozostałe aktualności
pogoda.net