wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 24 września 2018 Imieniny: Gerarda, Teodora, Dory
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Komunikaty


31 października 2017
ZARZĄDZENIE Nr 1036/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych TRAMPOLINA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza „TRAMPOLINA”  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 t. poz. 1817 ze zm.), biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ ” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2.      Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

3.      Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

4.      Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
Bądźmy razem Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta Przedszkolaki z Gminy Świątniki Górne mają zielone pojęcie!

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pogoda.net