wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny: Gerwazego, Protazego, Romualda
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Komunikaty


31 października 2017
ZARZĄDZENIE Nr 1036/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych TRAMPOLINA” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Na podstawie art. 19 a i art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), oraz na podstawie uchwały nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne
zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza „TRAMPOLINA”  złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 t. poz. 1817 ze zm.), biorąc pod uwagę brak uwag zgłoszonych w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ ” zleca się realizację zadania publicznego w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2.      Zadanie publiczne wpisuje się w strefę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

3.      Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się dotację w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

4.      Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 2

Środki na realizację zadania publicznego znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania końcowego z jego wykonania stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
Bądźmy razem Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
pogoda.net