wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 24 stycznia 2019 Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


25 stycznia 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

 RL.426.1.2018

 ZARZĄDZENIE Nr 1141/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

 

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

2.      Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne: www.swiatniki-gorne.pl.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              

 

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 1141/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

Lp

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Ludowy klub sportowy Zielonka Wrząsowice

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z młodzieżą we Wrząsowicach

38.500,00

2.

Ludowy klub sportowy Zielonka Wrząsowice

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z grupą młodzieży żeńskiej

6.000,00

3.

Ludowy klub sportowy „Tempo” Rzeszotary

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN

38.500,00

4.

Ludowy klub sportowy „Clavia” Świątniki Górne

Rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku

38.500,00

5.

Uczniowski klub sportowy „Pogórze”

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Organizacja turniejów sportowych.

5.000,00

6.

Ludowy klub sportowy „Pasternik” Ochojno

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z młodzieżą w Ochojnie

38.500,00

OGÓŁEM :

165.000,00 zł

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net