wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 1 października 2020 Imieniny: Teresy, Remigiusza, Heloizy
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


20 sierpnia 2020
Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Świątniki Górne możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 427/2020 w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Świątniki Górne możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 17) oraz Uchwały Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. poz. 3384) Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza, co następuje:

 

§1.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Świątniki Górne możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021” wybrano ofertę Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mali Podróżnicy”, z siedzibą w Rzeszotarach przy ul. Piastowskiej 87, prowadzonego przez Panią Annę Szymańską.

 

§2.

Ogłoszenie o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości, w trybie określonym w § 12 Uchwały Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. poz. 3384).

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net