wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 30 listopada 2020 Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


16 listopada 2020
Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świątniki Górne i podanie do informacji publicznej wykazu tych nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 64/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 16.11.2020 r.

 

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świątniki Górne i podania do informacji publicznej wykazu tych nieruchomości

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej: Nr XXVI/232/2020 z dnia 10.11.2020 r. 

 

§ 1

1.      Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Świątniki Górne, położoną w Rzeszotarach, gm. Świątniki Górne, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 44/1 o pow. 0,37 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1I/00033273/2.

2.      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu GPGS

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


 

Pliki do pobrania:
pogoda.net