wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Referaty


                                                                  

 

    SG

 

Sekretarz Gminy

 

ORG

Referat Organizacyjny

Kierownik: Beata Skalska - Sekretarz Gminy wew. 28 
sekretarz@swiatniki-gorne.pl

Dziennik Podawczy wew. 10 i 12
umig@swiantiki-gorne.pl

Sekretariat Burmistrza  wew. 39 i 49 
sekretariat@swiatniki-gorne.pl

Biuro Rady Miejskiej wew. 20  
radamiejska@swiatniki-gorne.pl

 

PFN

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik:  - Skarbnik Gminy wew. 22
skarbnik@swiatniki-gorne.pl

Główny księgowy wew. 42
glownyksiegowy@swiatniki-gorne.pl

Dział księgowości wew. 32
ksiegowosc@swiatniki-gorne.pl

Księgowość podatkowa: wew. 30  

Ustalanie wymiaru podatków:
podatki.wymiar@swiatniki-gorne.pl

Podatki-opłaty, akcyza, zezwolenia na alkohol:
podatki.akcyza@swiatniki-gorne.pl

Kasa: wew. 13

USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Maciej Semper wew. 23 
usc@swiatniki-gorne.pl

Zastępca kierownika USC: wew. 24
ewidencja@swiatniki-gorne.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste: wew. 24 
dowody@swiatniki-gorne.pl

RL

Referat Rozwoju Lokalnego

Kierownik: Grażyna Rycak wew. 29 
kierownikrl@swiatniki-gorne.pl

Fundusze zewnętrzne: wew. 47 
fundusze@swiatniki-gorne.pl

Promocja: wew. 16
promocja@swiatniki-gorne.pl

Ekodoradca: wew. 65  
ekodoradca@swiatniki-gorne.pl

Działalność gospodarcza, kultura fizyczna i sport, organizacje pozarządowe: wew. 15  
dzialalnosc_ngo@swiatniki-gorne.pl

 

GPGS

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska

Kierownik: Marek Jankosz - wew. 19
geodezja@swiatniki-gorne.pl

Gospodarka przestrzenna, prawo wodne: wew. 26 
gpgo@swiatniki-gorne.pl

Ochrona środowiska: wew. 25  
srodowisko@swiatniki-gorne.pl

 

IF

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik: Paweł Bieniek wew. 18
inwestycje@swiatniki-gorne.pl

Inwestycje: wew. 43
przetargi@swiatniki-gorne.pl

Drogi: wew. 17 
drogi@swiatniki-gorne.pl

 

IS

Referat Inwestycji Sieciowych

Kierownik: Joanna Frącz wew. 31  
kanalizacja@swiatniki-gorne.pl

KG

Referat ds. Komunalnych i Gospodarczych

Kierownik: Grzegorz Rycerski wew. 27 
komunalny@swiatniki-gorne.pl

Odczyty, faktury: wew. 14
kgwoda@swiatniki-gorne.pl

Odpady komunlane, ochrona zwierząt: wew. 21
odpady@swiatniki-gorne.pl
ochronazw@swiatniki-gorne.pl

OC

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Sylwia Małota wew. 47
oczk@swiatniki-gorne.pl

IN

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Łukasz Budzisz wew. 33 
it_admin@swiatniki-gorne.pl

PUZ

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia, profilaktyki i uzależnień

Pełnomocnik ds. profilaktyki i uzależnień:                                                              

Kinga Budek 12/256-50-08
profilaktyka@swiatniki-gorne.pl

Brak komórek organizacyjnych.

pogoda.net