wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 23 września 2017 Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Udostępnianie danych ze zbioru PESEL


Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny są uprawnione do otrzymywania danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Wnioski składane przez wskazane osoby oraz podmioty są wnioskami odpłatnymi.

Podmioty wskazane w art. 44h ust. 1 ustawy uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
1) organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
2) Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie);
3) organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4) państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5) Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  • Dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł.


Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
W tym przypadku interes prawny winien być wykazany w stosunku do adresata. Wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem, oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

  • W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł
  • Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

 

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.


Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Biznes Małopolska w zdrowej atmosferze CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
pogoda.net