wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 16 czerwca 2019 Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Odpisy aktów stanu cywilnego


Kwestię dostępu do odpisów reguluje przepis art.83 Prawa o aktach stanu cywilnego. Poza osobą, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, uprawnieni do wejścia w posiadanie odpisów są: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy. Odpisy mogą być wydane także sądom lub innym organom państwowym na podstawie skierowanego wniosku.

Także wniosek organizacji społecznej może być podstawą do wystawienia przez Urząd Stanu Cywilnego odpowiednich dokumentów, pod warunkiem wykazania jej statutowych celów, które uzasadniają takie wystąpienie (poza Towarzystwem Przyjaciół Dzieci mogą to być domy pomocy społecznej, szpitale i inne).

Akty stanu cywilnego są sporządzane w miejscu zdarzenia (tj. w miejscu urodzenia, małżeństwa, zgonu). Jeśli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego, istnieje możliwość wystąpienia o odpis takiego aktu drogą listowną. Wówczas odpis jest przesyłany do urzędu stanu cywilnego właściwego dla osoby wnioskującej, która także zostaje poinformowana o wysłaniu i możliwości odebrania dokumentu.

Wymagane dokumenty:

Osoba chcąca uzyskać odpis aktu stanu cywilnego powinna okazać własny dowód osobisty oraz wypełnić odpowiednie podanie(do pobrania także na stronie).

Opłata: 

  • Odpis skrócony - 22 zł
  • Odpis zupełny - 33 z

pogoda.net