wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Opis Gminy


Świątniki Górne są gminą znajdującą się w południowej części powiatu krakowskiego. W jej skład wchodzi miasto Świątniki Górne (prawa miejskie uzyskane w 1997 roku) oraz cztery sołectwa: Olszowice, Wrząsowice, Ochojno oraz Rzeszotary. Cała gmina zajmuje obszar 20,2 km2 zamieszkały przez prawie 9 tys. mieszkańców tym samym Świątniki Górne to najmniejsza gmina miejsko - wiejska w Polsce, jest również najgęściej zaludnioną gminą powiatu krakowskiego.

Gmina Świątniki Górne utrzymuje kontakty międzynarodowe z miastami partnerskimi, z francuskim miastem Beaugency od 1997 roku, z ukraińskim miastem Krzemieniec od 2005 roku oraz węgierską gminą Mucsony od 2012 r.

W ramach współpracy organizowane są wymiany młodzieży gimnazjalnej, rozwija się działalność kulturalna, organizowane wspólne spotkania mieszkańców. W ostatnich latach gmina nawiązała ścisła współpracę z trzema gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa tj.: Czernichowem, Mogilanami i Skawiną co zaowocowało wspólnymi projektami związanymi z rozwojem szlaków turystycznych na tym terenie oraz prowadzeniem wspólnej promocji pod hasłem „Skarby Blisko Krakowa”
Największym skarbem gminy Świątniki Górne jest jedyne w Polsce Muzeum Ślusarstwa znajdujące się w zabytkowym budynku Szkoły Ślusarskiej.
W naszym Muzeum można zapoznać się z wielowiekową tradycją ślusarstwa i płatnerstwa, które od XVII wieku rozwijane było na tym terenie.
Wśród eksponatów znajdują się kopie zbroi husarskich oraz szabli zwanej świątnicką, wiele zabytkowych kłódek oraz narzędzi ślusarskich.
Specjalna ekspozycja poświęcona jest historii związanej z pracą Świątniczan w charakterze świątników wawelskich czyli strażników Katedry Wawelskiej.

 

pomnik


W Świątnikach Górnych usytuowany jest pomnik „Synom Tej Ziemi - wszystkim tym, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były cenniejsze niż życie”, poświęcony wszystkim pochodzącym z naszej gminy mieszkańcom poległym na wielu frontach wojennych, obok pomnika znajduje się obelisk upamiętniający 382 cmentarz wojenny założony po krwawych walkach w grudniu 1914 roku. Kolejnym ważnym na mapie gminy miejscem jest obelisk w Rzeszotarach poświęcony zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 40-tych XX wieku czterem członkom PSL. Pamięć o ich ofierze na rzecz wolnej Polski jest do dzisiaj kultywowana w ich rodzinnej miejscowości. Mieszkańcy gminy słyną z przedsiębiorczości. Na 9 tys. mieszkańców na terenie gminy zarejestrowanych jest prawie 1000 podmiotów gospodarczych.
W gminie działa Galicyjska Izba Gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców i zajmująca się promocją przedsiębiorczości oraz podtrzymywaniem tradycji związanych z rzemiosłem metalowym. Świątniki Górne szczycą się dwoma Honorowymi Mieszkańcami naszego miasta: kardynałem Franciszkiem Macharskim oraz śp. Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim o którym pamięć jest w Świątnikach szczególnie podtrzymywana.

pogoda.net