wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

RPO Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie to konkurs ogłoszony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin składania wniosków 30.03.2016 do 29.04.2016


Dotacje dla MŚP w województwie małopolskim.

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – woj. małopolskie to konkurs ogłoszony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Dotacje można przeznaczyć na wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji energii z OZE.

Kwota przeznaczona na konkurs to aż 48 096 720,00 PLN.

Wnioski o dotacje dla MŚP w województwie małopolskim mogą składać:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

 1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
 2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 3. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
 4. biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. 

 
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może się rozpocząć później niż 01.01.2017 r.
 
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną projekty realizujące typ projektów B tj.: inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 25 000 000 PLN.


Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.
 
Termin składania wniosków: od 30.03.2016 do 29.04.2016. Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez system e-RPO.

Przejdź do ogłoszenia o konkursie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

INNE WAŻNE INFORMACJE

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w: 

 • Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości,
  ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków,
  pod nr tel. (12) 376 91 91  
  e-mail: info@mcp.malopolska.pl
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Małopolsce:
  ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków
  tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941
  e-mail: fem@umwm.pl

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone opublikowana zostanie na stronach internetowych: www.rpo.malopolska.pl oraz www.mcp.malopolska.pl.

pogoda.net