wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 31 października 2020 Imieniny: Urbana, Saturnina, Izabela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Program RYŚ


Program Priorytetowy „RYŚ” 
termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

 

Program Ryś to 4. część programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej”. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, a zatem pomoc w finansowaniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wsparcie gospodarstw domowych.

Narodowy Fundusz podzielił program priorytetowy na 2 części i dla każdej z nich przygotował odrębny szczegółowy zakres wymagań i formę dofinansowania:

 • Część 4a) Ryś– termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez Banki. 
  Forma dofinansowania: kredyty bankowe i dotacje.
   
 • Część 4b) Ryś– termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Forma dofinansowania: pożyczki i dotacje.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 1 lutego 2016 r. zakończył wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Część 4b)

Niezłożenie wstępnego wniosku nie wyklucza możliwości złożenia wniosku zasadniczego.

 

Ogłoszenie o naborze spodziewane jest na przełomie marca/ kwietnia  2016 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Przede wszystkim osoby fizyczne, ale takżejednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania.

Na co warto zwrócić uwagę ?

W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób lub podmiotów, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

Jak należy rozumieć definicjęjednorodzinnego budynku mieszkalnego ?

To budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Czy potrzebny jest audyt energetyczny budynku ?

Ocena energetyczna przed i po realizacji przedsięwzięcia to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania, a taka ocena powinna być przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi”.

Jakie rodzaje przedsięwzięć mogą uzyskać dofinansowanie ?
Przedsięwzięcia podzielone zostały na trzy grupy działań i ułożone w określonej kolejności:

 • GRUPA I – prace termoizolacyjne,
 • GRUPA II – instalacje wewnętrzne,
 • GRUPA III – wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.

 Jakie są warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW  

 • oprocentowanie stałe pożyczki wynosi nie więcej niż 4% rocznie w pierwszym roku finansowania i nie więcej niż 2,5% rocznie w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym finansowania;
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki wraz z dotacją;
 • dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku
 • o pożyczkę wraz z dotacją;
 • beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych
 • z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

Jakie są najważniejsze wymagane dokumenty do złożenia wraz z Wnioskiem ?

 • ocena energetyczna budynku przed realizacją przedsięwzięcia, wykonaną przez konsultanta, zgodnie z procedurą określoną w załączniku „Wymagania techniczne”,
 • dokumenty potwierdzające prawo własności budynku mieszkalnego mającego być przedmiotem prac remontowych zgodnie z programem,

Sposób składania wniosków ?
Po ogłoszeniu naboru Wnioski będzie można składać (w zależności od tego, gdzie chcemy uzyskać dofinansowanie):

 • w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. (Wykaz banków zostanie opublikowany na stronie NFOŚiGW),
 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat Programu Ryś dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. oraz na stronie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl. Można również uzyskać połączenie z operatorami Programu poprzez połączenie z numerem12 422 94 90
i wyborze linii 9. Adres email do kontaktu w sprawie programu: rys@wfos.krakow.pl

pogoda.net