W trakcie realizacji

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 wdrażana jest w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Unia Europejska przeznaczyła w latach 2014-2020 dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Wszelkie informacje i aktualne dokumenty zawarte są na głównym Portalu Funduszy Europejskich https://www.funduszeeuropejski... przygotowanym prze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Fundusze w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.