„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

News details

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Jacek Cholewa wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych nadkom. Dariuszem Siudakiem serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gminy Świątniki Górne do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

30 marca 2023 roku o godz. 17:00

w Klubie Seniora Plus przy ul. Jagiellońskiej 11, 32-040 Ochojno

Tematem głównym debaty będzie omówienie problemów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na terenie miasta i gminy Świątniki Górne ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w ruchu drogowym, związanych z przeciwdziałaniem popełnianiu wykroczeń przez kierujących niestosujących się do znaku „B-5” tj. zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych w miejscowości Ochojno przy ul. Jagiellońskiej.”

Celem spotkania będzie wspólne wypracowanie i zaplanowanie działań prewencyjnych Policji, dążących do wyeliminowania lub zminimalizowania występujących w tym zakresie zagrożeń. Podsumujemy także stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, a także omówimy problemy społeczne występujące lokalnie, m.in. zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie!