11.01.2021 - DARMOWA KOMUNIKACJA MIEJSKA MPK

News details

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa informuje o prognozowanym przekroczeniu średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10. Spełniony warunek uruchomienia darmowej komunikacji w dniu 11.01.2021 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa informuje o prognozowanym przekroczeniu średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10.

Spełniony warunek uruchomienia darmowej komunikacji w dniu 11.01.2021 r.

Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w poniedziałek, 11 stycznia od godz. 00.00 do godz. 24.00. Obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.