Budowa kanalizacji sanitarnej- rozpoczęcie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni- ul. Sołecka oraz ul. Podegrodzie w Ochojnie.

News details