INFORMACJA.

News details

Drodzy mieszkańcy informujemy, iż w związku z brakiem zmian stawki w opłacie z tytułu odbioru odpadów komunalnych, w roku 2023 rachunki nie będą wysyłane do Państwa. Opłatę miesięczną należy uiszczać w takiej samej kwocie co w roku poprzednim. Numery rachunków indywidualnych do wpłat pozostają bez zmian. W razie jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość opłaty (zmiana ilości osób), należy dokonać korekty deklaracji. Wszelkie informacje związane z opłatą można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne w pokoju nr 002 (parter) lub pod numerem telefonu 12 270 40 30 wew. 121, 152.