#Informacje

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Świątniki Górne

News details

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zaprasza wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Świątniki Górne

Proponowane zmiany treści statutów dotyczą:

- dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie Centralnego Rejestru Wyborców,
- doprecyzowania zapisów dotyczących powoływania i wynagradzania komisji wyborczych,
- poprawy pomyłek w dotychczasowych zapisach,
- poprawek literowych i stylistycznych.

Termin konsultacji: 10 – 17 czerwca 2024 r.

Formularze konsultacyjne do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Wypełnione formularze można przekazać:

  • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki
  • elektronicznie za pomocą:
    platformy ePUAP /umigswiatniki/skrytka
    poczty elektronicznej umig@swiatniki-gorne.pl

Pliki do pobrania:

Konsultacje zmian statutow jednostek pomocniczych.pdf

Statuty jednostek - zmiana - projekt uchwaly.pdf

Formularz konsultacyjny.pdf

Formularz konsultacyjny.docx

Statuty jednostek-uchwalone.pdf