Konsultacje społeczne projektu pn. „Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Świątniki Górne na lata 2024-2027”

News details

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki Górne do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Świątniki Górne na lata 2024-2027”.

Celem konsultacji jest przede wszystkim uzyskanie od mieszkańców informacji o tradycjach i zwyczajach z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne.

Termin konsultacji: od dnia 13 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r.

Forma konsultacji:

1) spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 w Świątnikach Górnych, pokój 110 na I piętrze;

2) formularz wniosków i uwag, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, wypełniony w formie pisemnej i przekazywany następnie poprzez:

  • przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,
    ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne lub osobiste złożenie na dzienniku podawczym urzędu – pokój 005 parter;
  • przesłanie skanu formularza za pomocą Platformy ePUAP /umigswiatniki/skrytka lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej umig@swiatniki-gorne.pl.

Z projektem Programu można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  • w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
    w Świątnikach Górnych, w pokoju 106, na I piętrze.

Kontakt w sprawie konsultacji Programu: tel. 12 270-40-30 wew. 126, 12 683 71 26

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży

Zarządzenie

Projekt Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Świątniki Górne 

Formularz wniosków i uwag w wersji edytowalnej 

Formularz wniosków i uwag