Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” - pilotaż w województwie małopolskim

News details

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej informuję, że na terenie województwa małopolskiego prowadzi pilotaż operatorów w programie Czyste Powietrze.

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej informuję, że na terenie województwa małopolskiego prowadzi pilotaż operatorów w programie Czyste Powietrze.

Operatorzy to firmy wybrane w konkursie, które mają się przyczynić do zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc w realizacji przedsięwzięć w ramach 2) i 3) Części programu priorytetowego Czyste Powietrze przez operatorów.

Zadaniem operatorów będzie prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu Czyste Powietrze, którzy bez dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwestycji realizowanej w ramach Programu. Pomoc operatorów będzie polegała na identyfikacji potencjalnych beneficjentów, przekonaniu ich o niezbędności podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego oraz przeprowadzeniu przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.

Zgodnie z informacją NFOŚiGW na terenie Gminy Świątniki Górne operatorem została wybrana firma:

NDE Sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie

Ul. Kazimierza Wielkiego 142/6

30-082 Kraków

Operator ma obowiązek legitymować się specjalnym identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy którą reprezentuje. Dodatkowo informacje te można zweryfikować na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/sprawdz-identyfikator-operatora