Ostrzeżenie 2 stopnia dla powiatów: Kraków, Nowy Sącz, krakowski, nowosądecki, suski

News details

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzuINFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

11.01.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Oświęcim, ul. J. Bema – 158 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Rabka-Zdrój, ul. Orkana – 105 µg/m3

Nowy Targ, pl. Słowackiego – 128 µg/m3

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 101 µg/m3

Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 109 µg/m3

Mszana Dolna, ul. Orkana – 114 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: gminy Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim;

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: gminy: Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim; gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Podegrodzie, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim; gminę Mszana Dolna w powiecie limanowskim;

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 60 350

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 163 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnegoINFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

12.01.2021 r. godz. 10.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 10.00 dnia 12.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 12.01.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 12.01.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczenia powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dzień 12.01.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 12.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: gminy Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Osiek, Polanka Wielka, Chełmek w powiecie oświęcimskim; gminy: Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim;

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 95 950

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 12.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków; gminy: Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Podegrodzie, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna w powiecie nowosądeckim i miasto Nowy Sącz; gminy: Skawina, Mogilany, Liszki, Świątniki Górne, Czernichów, Zabierzów, Wielka Wieś w powiecie krakowskim; gminy: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, Budzów w powiecie suskim;

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 858 000INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Stopień 2

Obowiązujące ograniczenia:

· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*

· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

· Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Stopień 3

Obowiązujące ograniczenia:

· Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.*

· Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.*

· Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

· Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

· Zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym.

· Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych).

*Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.