Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ochojnie, stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

News details

Burmistrz Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 2 o pow. 81,76 m2 w budynku zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 109 w miejscowości Ochojno, gmina Świątniki Górne, wraz z udziałem wynoszącym 5586/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 137/1 o pow. 0,02 ha, położonej w obrębie Ochojno jednostka ewidencyjna Świątniki Górne, który odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 10 w sali 110 w Urzędzie Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.swiatniki-gorne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36, tel. 12 279 40 30 wewn. 119 lub 12 683 7119.

Informacja