Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

News details

Oferta złożona w trybie pozakonkursowym w dniu 7 lutego 2024 r. na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach

Tytuł zadania publicznego: „Aktywny Senior w Starej Szkole we Wrząsowicach – kultywowanie tradycji wielkanocnych warsztaty z robienia palm wielkanocnych”

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wnioskowana dotacja: 3.000,00 zł

Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 14 lutego 2024 r. na Dzienniku Podawczym (pok. 005) w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl.

Informację można uzyskać w pokoju 107, I piętro, tel. 12 270 40 30, wew. 115