Wybory do Izb Rolniczych 2023

News details

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, iż 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie funkcjonuje zakładka “Wybory do Izb Rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Informacje o wszelkich czynnościach podjętych przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 15 w Świątnikach Górnych zamieszczane są na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce: Załatw Sprawę, Wybory Do Izb Rolniczych.