Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

News details

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako :

1. działka nr 708/12 położona w miejscowości Świątniki Górne, gmina Świątniki Górne, o powierzchni 1101 m2.

2. działka nr 922 położona w miejscowości Świątniki Górne, gmina Świątniki Górne, o powierzchni 209 m2.


wykaz-dz.-nr-708-12-Światniki-Gorne.pdf

wykaz-dz.-nr-922-Światniki-Gorne.pdf