Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

News details

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu obejmujący część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 499/4 położona w miejscowości Świątniki Górne, gmina Świątniki Górne, o powierzchni 40 m2

wykaz_nieruchomosci.pdf