Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

News details

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu obejmujący poszczególne części nieruchomości stanowiące stanowiska handlowe znajdujące się na placu komunalnym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 668 oraz działka nr 669 opołożone w Świątnikach Górnych, gm. Świątniki Górne.

wykaz_plac-handlowy.pdf