Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

News details

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia obejmujący lokale o łącznej powierzchni 200 m2 znajdujące się na parterze oraz w piwnicach w budynku położonym w Świątnikach Górnych przy ul. K. Bruchnalskiego 4 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478.

Wykaz nieruchomości