Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

News details

Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia obejmujący lokale o łącznej powierzchni 368 m2 znajdujące się w budynku położonym w Świątnikach Górnych przy ul. K. Bruchnalskiego 4 znajdującym się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478.

wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_uzyczenia.pdf