Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych

News details

ZARZĄDZENIE Nr 904/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie § 10 ust. 4 uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:


§ 1

Powołuje się komisję konkursową do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku, w składzie:

Przewodniczący:

Iwona Ożóg – Inspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego;

Członek:

Aleksandra Piegza – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Ekodoradca;

Członek:

Magdalena Tatarczuch – Inspektor ds. promocji, projektów i współpracy.


§ 2

Ocena ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.


§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.