Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w 2024 roku

News details

ZARZĄDZENIE Nr 1104/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

2. Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

  § 2

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne: www.swiatniki-gorne.pl.

   § 3

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   Załącznik do Zarządzenia nr 1104/2024

   Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

   z dnia 17 stycznia 2024 r.


   Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024 roku.

   Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2024roku

   OFERENT

   NAZWA ZADANIA

   KWOTA DOTACJI

   Ludowy Klub Sportowy „CLAVIA” Świątniki Górne

   Prowadzenie zajęć treningowych i uczestnictwo w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w Gminie Świątniki Górne w 2024 r.

   45. 000,00

   Ludowy Klub Sportowy „Pasternik” Ochojno

   Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

   49. 000,00

   Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Rzeszotary

   Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręgi piłkarskie MZPN oraz prowadzenie zajęć wychowawczo-integracyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach obozów zimowych i letnich, a także wyjazdów do parków rozrywek i zabaw.

   64. 000,00

   TS Sparta Świątniki Górne

   Prowadzenie zajęć szkoleniowo -wychowawczych w zakresie piłki nożnej, siatkówki i koszykówki dla dzieci i młodzieży w Świątnikach Górnych.

   32. 000,00

   Ludowy Klub Sportowy „Zielonka” Wrząsowice

   Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

   40. 000,00

   OGÓŁEM :

   230. 000,00 zł