wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 28 października 2020 Imieniny: Szymona, Tadeusza, Wioletty
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


28 sierpnia 2020
Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świątniki Górne

 

Zarządzenie Nr 41/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 24.08.2020 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świątniki Górne i podania do informacji publicznej wykazu tych nieruchomości

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) i uchwały Rady Miejskiej: Nr XII/88/2011 z dnia 26 września 2011P r. 

 

§ 1

1.      Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Świątniki Górne, położoną we Wrząsowicach, gm. Świątniki Górne, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 749/2 o pow. 0,02 ha objętą księgą wieczystą nr KR1I/00032787/1.

2.      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie i na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu GPGS

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net