wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 28 października 2020 Imieniny: Szymona, Tadeusza, Wioletty
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


14 września 2020
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 11.09.2020 r. W sprawie: sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

GPGS.6845.5.2020

 

Zarządzenie Nr 44/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 11.09.2020 r.

 

W sprawie: sporządzenia i podania do informacji publicznej wykazu nieruchomości    przeznaczonych do użyczenia.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)  

 

 

§ 1

1.    Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia obejmujący lokal niemieszkalny B objęty księgą wieczystą nr KR1I/00050903/3 o pow. 147/32 m2 znajdujący się w budynku oznaczonym numerem porządkowym ul. Wrzosowa 7 znajdujący się na działce nr 532/5 w obrębie Wrząsowice, jedn. ewid. Świątniki Górne.

2.    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

1.  Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 poprzez   wywieszenie go na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej Gminy Świątniki Górne.

2.  Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net